Regulamin zamieszczania szkoleń

Regulamin zamieszczania oferty szkolenia w serwisie ŻeglarskieSzkolenia.pl:

ZASADY OGÓLNE

1. Publikowane ogłoszenia są częścią serwisu ŻeglarskieSzkolenia.pl.
2. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie (ofertę szkolenia) ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.
3. Właściciel serwisu ŻeglarskieSzkolenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników. Serwis ŻeglarskieSzkolenia.pl działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji i nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
4. Właściciel serwisu ŻeglarskieSzkolenia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, a także za wynik zamieszczonego ogłoszenia.
5. Prezentowane na stronach ŻeglarskieSzkolenia.pl ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 KC.
6. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania strony ŻeglarskieSzkolenia.pl.
7. Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą zostać wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane tzn. do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie, jest zabronione.
8. Zamieszczając ogłoszenie w serwisie, użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania na podany adres e-mail poczty związanej z działaniem serwisu (powiadomienie o przekroczeniu maksymalnej liczby ogłoszeń w serwisie, ciekawych ofertach szkoleń innych firm lub organizowanych przez ŻeglarskieSzkolenia.pl, itp.).
9. Właściciel serwisu ŻeglarskieSzkolenia.pl ma prawo do zamieszczania wybranych ogłoszeń na stronie www.facebook.com/ZeglarskieSzkolenia.

ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Ofertę szkolenia (Ogłoszenie) może dodać każdy Organizator szkolenia lub ktoś w jego imieniu, poprzez formularz dodawania oferty, do którego link zamieszczony jest w serwisie ŻeglarskieSzkolenia.pl.
2. Zamieszczenie informacji o szkoleniu (ofert szkoleń) jest bezpłatne, o ile nie przekracza pięciu ogłoszeń publikowanych w tym samym czasie (jednocześnie w serwisie może być widocznych 5 ofert szkoleń jednego organizatora). Każde kolejne ogłoszenie jest płatne wg aktualnego cennika.
3. Wstawione oferty nie mogą się powtarzać. W szczególności zabrania się dodawania ogłoszeń o tej samej treści w różnych kategoriach. W takich przypadkach zostanie umieszczone tylko jedno ogłoszenie.
4. Dodawane ogłoszenie powinno zawierać informację o jednym konkretnym szkoleniu, a nie wielu różnych ofertach tego typu.
5. Każde pole w formularzu dodawania oferty szkolenia ma ograniczoną ilość znaków. W szczególności ograniczenie dotyczy pola Opis (max 1000 znaków).
6. Dodane ogłoszenie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji o danym szkoleniu.
7. Dodając ogłoszenie Użytkownik ma do wyboru kategorie, do których może przypisać dane szkolenie i musi wybrać jedną z nich.
8. Aby zgłoszone za pomocą formularza szkolenie zostało wyświetlone w serwisie, musi przejść proces weryfikacji przez administratora ŻeglarskieSzkolenia.pl.
9. O zaakceptowaniu szkolenia i wyświetleniu informacji o nim w serwisie ŻeglarskieSzkolenia.pll lub o odrzuceniu oferty szkolenia Użytkownik zostanie poinformowany mailem, dlatego ważne jest by podać swój prawdziwy istniejący adres e-mail.
10. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
11. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
12. Do ogłoszenia można dołączyć 1 zdjęcie w formacie JPG, PNG lub GIF, rozmiarze 370x200px lub większym i wadze max 2MB
13. Przesyłając zdjęcia Użytkownik oświadcza, że: - ma pełne prawo do dysponowania nimi, oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęcia z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- informacja zawarta w zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
14. Użytkownik wstawiając zdjęcie do oferty szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
15. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego publikowanie w serwisie ŻeglarskieSzkolenia.pl przez czas wyświetlania ogłoszenia.

EDYCJA I KASOWANIE OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenie zostanie usunięte automatycznie z serwisu po minięciu daty rozpoczęcia szkolenia.
2. ŻeglarskieSzkolenia.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii, jak również zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.
3. ŻeglarskieSzkolenia.pl zastrzegają sobie prawo do odrzucenia oferty szkolenia lub usunięcia informacji o nim ze względu na brak wymaganych informacji o szkoleniu (np. miejsce i cena) lub ze względu na przekroczenie limitu ogłoszeń przypadającego na jednego Organizatora, publikowanych w serwisie ŻeglarskieSzkolenia.pl.
4. W celu edycji lub wcześniejszego usunięcia ogłoszenia konieczny jest kontakt mailowy z administratorem serwisu pod adresem mailowym biuro@zeglarskieSzkolenia.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis ŻeglarskieSzkolenia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie ŻeglarskieSzkolenia.pl.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie ŻeglarskieSzkolenia.pl.
3. Ogłoszenia, które nie spełniają powyższego regulaminu zostaną usunięte bez powiadomienia.
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]